Zgromadzenie Miłosierdzia Bożego - Zgromadzenie Miłosierdzia Bożego

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:


Zgromadzenie Miłosierdzia Bożego
 jest publicznym stowarzyszeniem wiernych posiadającym własny Statut.

  Jako wspólnota zawiązało się w 1985 r., kiedy to pierwsze jego trzy członkinie, a  zarazem założycielki, złożyły prywatne śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na ręce ich ówczesnego kierownika i spowiednika. Siostry zamieszkały we wspólnym domu, na terenie Archidiecezji Warszawskiej, biskup ordynariusz – Kard. Józef Glemp, Prymas Polski po przeczytaniu Konstytucji Zgromadzenia i rozmowie z siostrami, jeszcze tego samego roku, ustnie uznał nową wspólnotę, zezwolił na używanie nazwy: Zgromadzenie Miłosierdzia Bożego oraz na noszenie wspólnego stroju zakonnego, a także podjęcie pracy na terenie Archidiecezji.
Tak zaczęła się nowa droga wspólnoty.

  Po podziale Archidiecezji Warszawskiej, Zgromadzenie znalazło się w nowej Diecezji Warszawsko-Praskiej. 
Członkami Zgromadzenia mogą być tylko kobiety oddane Panu Bogu poprzez zachowywanie rad ewangelicznych. Cechą charakterystyczną stowarzyszenia jest różnorodność powołań, każdy służy Kościołowi tymi darami, które otrzymał od Boga, zgodnie ze wskazówką wyraźnie przekazaną przez Siostrę Faustynę w Dzienniczku:

STRÓJ Strojem Sióstr Miłosierdzia Bożego jest zwykły strój kobiecy.
W szczególnych sytuacjach np. podczas sprawowania publicznego kultu Bożego (np. w czasie Mszy Świętej, uroczystości religijnych), przy  pracy w szkole czy katechizacji,  siostry posługują się strojem składającym się z:

        • długiej czarnej spódnicy,
        • czarnej lub białej bluzki,
        • krótkiego, trójkątnego welonu w kolorze czarnym z czerwonym paskiem na otoku
        • oraz  zawieszonego na piersi medalionu
         w kształcie kotwicy na krzyżu 
         z centralnie umieszczonym promieniującym sercem

Kliknij w kotwicę, by poznać naszą DUCHOWOŚĆ
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego